หน้าแรก  l     ผังรายการ    l    กิจกรรม    l    สินค้า    l    ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีวิทยุ ฮีโร่เอฟเอ็ม  บริหารงานโดย คุณทวีศักดิ์  ปิยะวิสุทธิกุล
Tel.  081-5369619  E-mail :  bea_konpanmai@hotmail.com
good hits
Websites Statistics Tool
สัมนา
15-17 พ.ค.56 สัมมนากิจกรรม
เสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน กรุงเทพฯ
ถวายพระพร 10 พ.ย.57
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหา
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
27 มี.ค. 56
ประชุม สภาสื่อฯ สค.สช.
ประชุมกรรมการสภาวัฒนธรรม
อ.ตะกั่วทุ่ง 27 ก.พ.57
ประชุมภาคีเครือข่าย
ผู้ประกอบการอาหารตะกั่วป่า
ประชุมใหญ่ประจำปี
กรรมการบริหาร สค.สช.
23 พ.ย.57
วิทยากร ตร. ภาค 8
เวิร์คช๊อบ  สัมนา
สัมนา กกต.
สัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการปกครอง
สื่อเทิดพระเกียรติกับ ปชส.พังงา
สื่อพังงาเยี่ยมโครงการพระราชดำริ
23 ม.ค.58
สื่อมวลชนพังงา
โครงการสื่อพังงาเทิดทูนสถาบัน
ณ กรุงเทพฯ 23 ม.ค.58