หน้าแรก  l     ผังรายการ    l    กิจกรรม    l    สินค้า    l    ติดต่อเรา

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีวิทยุ ฮีโร่เอฟเอ็ม  บริหารงานโดย คุณทวีศักดิ์  ปิยะวิสุทธิกุล
Tel.  081-5369619  E-mail :  bea_konpanmai@hotmail.com
ผังรายการ  1 เมษยน - 31 พ.ค. 2558   จันทร์- ศุกร์
1 เม.ย.-31 พ.ค.
ชื่อรายการ + นักจัดรายการ
แนวเพลงที่ใช้เปิด
05.00 - 06.00 น.
เพลินเพลง
ไทยสากลเก๋ากึ๊ก
06.00 - 07.00 น.
เทปรายการ  น้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
07.00 - 08.00 น.
เพลินเพลง
สตริงใหม่
08.00 น.
*********************
เพลงชาติไทย
08.00 - 09.00 น.
เทปรายการ ดาวิน่า
สตริใหม่/เก่า
09.00 - 10.00 น.
ข่าวแผงตาภพ + ชุมชนสัมพันธ์
วันพุธ รายการร้อยเรื่องเมืองพังงา @ผจก. พังงา
สตริงใหม่/เก่า
10.00 - 11.00 น.
ข่าวแผงตาภพ ฮีโร่ เบ้ + ฮีโร่ นิต
เพื่อชีวิต
11.00 - 12.00 น.
ข่าวแผนตาภพ ฮีโร่ เบ้ + ฮีโร่ นิต
ลูกทุ่ง
12.00 - 13.00 น.
รายการ คุยข้ามคลื่น (สค.สช.)
******
13.00 - 14.00 น.
เทปรายการ ปุ๋ยบุญพืช
ลูกทุ่ง
14.00 - 15.00 น.
เพลินเพลง
กรุเพลงเก่า ลำตัด
15.00 - 16.00 น.
เทปรายการ น้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
16.00 - 17.00 น.
เทปรายการ อโลเวร่า ปาวองเต
ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
17.00 - 18.00 น.
ฮีโร่ พังงา โดยหนุ่มเมืองพังงา
ลูกทุ่งเก่า/ใหม่
18.00 น.
*********************
เพลงชาติไทย
18.00 - 19.00 น.
ฮีโร่ พังงา โดยหนุ่มเมืองพังงา
ลูกทุ่งเก่า/ใหม่
19.00 - 20.00 น.
ข่าว/เพลิงเพลง
สากล
20.00 - 21.00 น.
เพลิงเพลง
วันศุกร์ ถ่ายทอด คสช.
ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
21.00 - 22.00 น.
เพลินเพลง
เพื่อชีวิตใต้
22.00 - 23.00 น.
เทปรายการน้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
23.00 - 24.00 น.
เทปรายการน้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
00.00 น.

สดุดีมหาราชา
good hits
Websites Statistics Tool
ผังรายการ  1 เมษยน - 31 พ.ค. 2558   เสาร์-อาทิตย์
1 เม.ย.-31 พ.ค.
ชื่อรายการ + นักจัดรายการ
แนวเพลงที่ใช้เปิด
05.00 - 06.00 น.
เพลินเพลง
ไทยสากลเก๋ากึ๊ก
06.00 - 07.00 น.
เทปรายการ  น้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
07.00 - 08.00 น.
เพลินเพลง
สตริงใหม่
08.00 น.
*********************
เพลงชาติไทย
08.00 - 09.00 น.
เทปรายการ ดาวิน่า
สตริใหม่/เก่า
09.00 - 10.00 น.
เพลินเพลง
สากล
10.00 - 11.00 น.
เพลินเพลง
ไทยสากลเก่า
11.00 - 12.00 น.
เพลินเพลง
ไทยสากลเก่า
12.00 - 13.00 น.
รายการ คุยข้ามคลื่น (สค.สช.)
******
13.00 - 14.00 น.
เทปรายการ ปุ๋ยบุญพืช
ลูกทุ่ง
14.00 - 15.00 น.
เทปรายการ น้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
15.00 - 16.00 น.
เทปรายการ อโลเวร่า ปาวองเต
ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
16.00 - 17.00 น.
Born to be hero
สตริงใหม่
17.00 - 18.00 น.
Born to be hero
สตริงใหม่
18.00 น.
*********************
เพลงชาติไทย
18.00 - 19.00 น.
เพลินเพลง
เพื่อชีวิต
19.00 - 20.00 น.
ข่าว/เพลิงเพลง
********
20.00 - 21.00 น.
เพลินเพลง
เพื่อชีวิต
21.00 - 22.00 น.
เพลินเพลง
เพื่อชีวิตใต้
22.00 - 23.00 น.
เทปรายการน้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
23.00 - 24.00 น.
เทปรายการน้ำมังคุด
ไทยสากลเก่า
00.00 น.

สดุดีมหาราชา